Zlecanie badań laboratoryjnych

Krakowskie Centrum Dietetyczne oferuje także dodatkowe, bezpłatne konsultacje w zakresie prawidłowego doboru badań laboratoryjnych. Z każdą osobą przeprowadzany jest szczegółowy wywiad zdrowotny i dokonujemy pomiarów antropometrycznych, aby określić jaki rodzaj badań laboratoryjnych warto wykonać. Przedstawiamy dokładne uzasadnienie, dlaczego istnieje potrzeba wykonania tego badania oraz jaki jest jego cel.

Sprawdź co otrzymasz podczas bezpłatnej konsultacji w poradni

Krakowskie Centrum Dietetyczne oferuje najwyższy standard usług.

Otrzymasz dokładny opis badania masy i składu ciała, szczegółowy  opis wszystkich ewentualnych nieprawidłowości w budowie Twojej sylwetki. Dowiesz się jakie badania laboratoryjne warto wykonać w Twoim przypadku i dlaczego akurat takie. Otrzymasz gotowe zlecenie  badań, które będzie można zrealizować w dowolnym laboratorium.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Podstawowe badania laboratoryjne:

 • Badanie moczu To istotne badanie diagnostyczne dostarcza cennych informacji na temat funkcjonowania układu moczowego, a także innych narządów i układów. Służy wykrywaniu m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego. Jest bardzo istotnym badaniem w ogólnej ocenie stanu zdrowia.
 • Badanie podstawowe krwi (morfologia ogólna lub rozszerzona, OB) Obejmuje szczegółową analizę wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych, płytek krwi). Przeprowadza się je zarówno w celach profilaktycznych jak również w diagnozowaniu różnych jednostek chorobowych. Najczęściej wykonuje się przy podejrzeniu niedokrwistości, stanów zapalnych czy chorób zakaźnych.
 • Badanie gospodarki żelazem (żelazo, transferyna, ferrytyna, TIBC) Badanie niezbędne w diagnostyce niedoboru lub nadmiaru żelaza w ustroju. Nieprawidłowy wynik może wskazywać na niedobory pokarmowe jak również być objawem wielu niebezpiecznych chorób. Badanie może obejmować zarówno ocenę bezpośredniego stężenia żelaza w surowicy krwi, jak również białek transportujących i magazynujących ten składnik w organizmie.
 • Badanie zaburzeń glikemii (glukoza, test obciążenia glukozą, insulina) Jego celem jest diagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce glukozą. Wskazaniem do badania jest m.in. podejrzenie cukrzycy, występowanie obciążeń rodzinnych w kierunku cukrzycy, nadwaga, nadciśnienie lub zaburzenia lipidowe.
 • Badanie oceniające układ krążenia (Cholesterol ogólny, LDL, HDL, trójglicerydy, białko hs-CRP, homocysteina) Badania te dostarcza ważnych informacji o stężeniu wybranych związków we krwi, których nieprawidłowy poziom koreluje z  wysokim ryzykiem rozwoju choroby miażdżycowej lub innych chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa lub zawał serca, udar mózgu i miażdżyca kończyn dolnych itd.
 • Badanie oceniające pracę tarczycy (TSH, T3, T4, TRH) Badanie pozwala ocenić, czy tarczyca produkuje dostateczną ilość hormonów, które pełnią niezwykle ważną rolę w procesach metabolizmu. Nieprawidłowy poziom hormonów tarczycy może powodować różne kłopoty zdrowotne jak na przykład problemy z utrzymaniem właściwej masy ciała. a także rzutować na osłabienie oraz pogorszenie kondycji fizycznej i samopoczucia.
 • Badania oceniające pracę wątroby (bilirubina, ALAT, AspAT, ALP, GGTP) Inaczej określane jako „próby wątrobowe”. To zestaw testów, które są pomocne w ocenie funkcjonowania pracy wątroby. Badania pomagają diagnozować zarówno stany przewlekłej jak i ostrej niewydolności tego narządu, a także oceniać drożność dróg żółciowych.
 • Badanie w kierunku oceny pracy nerek (mocznik, kreatynina, kwas moczowy) Badanie zawartości mocznika i kreatyniny we krwi dostarcza cennych informacji na temat czynności nerek i dróg moczowych. Podwyższone wyniki mogą wskazywać na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu. Oznaczenie stężenia kwasu moczowego jest szczególnie ważne w rozpoznaniu i kontroli leczenia dny moczanowej oraz u osób z chorobą wieńcową czy kamicą nerkową.
 • Badania w kierunku nietolerancji glutenu (anty-tTG) IgA i IgG Wykonanie tego badania zaleca się szczgólnie u osób z podejrzeniem celiakii (bez względu na wiek), u osób z grupy ryzyka ( krewni chorych z celiakią, osoby z chorobami współistniejącymi z celiakią), oraz osób z podejrzeniem większej lub mniejszej nietolerancji glutenu.
 • Badanie elektrolitów (sód, potas, wapń, fosfor, magnez, chlorki) Badanie pozwala ocenić poziom niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania mikroelementów. Wykorzystywane jest w diagnostyce zaburzeń w gospodarce wodno- -elektrolitowej, w pracy nerek, serca, układu nerwowego i kostnego.
 • Badania hormonalne (testosteron, LH, FSH, prolaktyna) Mają na celu określić czynność układu hormonalnego w zakresie produkcji i aktywności hormonów odpowiedzialnych za stan zdrowia zarówno mężczyzn i kobiet. Zaburzenia w tym zakresie mogą być przyczyną wielu schorzeń, osłabiać kondycję fizyczną i psychiczną a także rzutować na pogorszenie sprawności seksualnej lub płodność.
 • Badanie w kierunku diagnostyki chorób nowotworowych (markery: PSA, CEA, CA72-4, CA 19/9, AFP, CYFRA 21-1, CA 125, CA 15-3) Badanie zalecane jest w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej lub u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka (nowotwory w najbliższej rodzinie). Często przeprowadza się jednocześnie badanie kilku określonych markerów, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia raka.